Istotne zmiany w projekcie domu

Data dodania: 16.10.2018


Jeżeli planujesz rozpoczęcie takiej inwestycji, jak budowa domu – niezależnie od tego czy zakupiłeś projekt gotowy czy też indywidualny projekt domu, musisz wiedzieć o tym, że potrzebujesz bezwzględnie pozwolenia na budowę. Projekt domu, a dokładnie jego dokumentacja powinny zawierać wszelkie oczekiwania inwestora co do wyglądu i funkcjonalności domu – musi stać się to jeszcze przed uzyskaniem zgody na budowę, ponieważ dużą część robót można rozpocząć po jej otrzymaniu – jest to równoznaczne z zatwierdzeniem projektu budowlanego.

Apartamenty na sprzedaż nad morzem

Budowa nowych domów Szczecin

Niestety bardzo często zdarza się tak, że w trakcie realizacji projektu budowlanego pojawia się konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej. W zależności od tego, czego dotyczy zmiana i jak wpływa na formę budynku, musimy dopełnić wszelkich formalności, aby zachować zgodność z zapisami ustawy o prawie budowlanym. To właśnie ona określa które zmiany w projekcie są nieistotne, a które wymagają jego modyfikacji. Najczęściej oceny tego, czy dana zmiana w projekcie jest istotna dokonuje projektant adaptujący. Może on jednak pomylić się i nieodpowiednio zakwalifikować odkreślone odstępstwo – co wtedy? Niestety konsekwencje takich pomyłek ponosi nikt inny, jak inwestor. Kontrola może być przeprowadzona na różnych etapach budowy – czasami dopiero przy odbiorze budynku do użytkowania, a czasami już podczas budowy.

Deweloper Szczecin

Istotne zmiany i odstępstwa od zatwierdzonego projektu, lub innych warunków pozwolenia na budowę wymagają projektu zamiennego i można je wykonywać po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Istotne zmiany i odstępstwa od projektu budowy wymagają utworzenia projektu zamiennego. Jakie zmiany są istotne i na które należy zwrócić uwagę? Na pewno będzie to zmiana zakresu objętego projektem zagospodarowania terenu lub działki, zmiana usytuowania budynku względem granic zabudowy na sąsiednich działkach, a także zmiana charakterystycznych dla danego projektu domu parametrów, takich jak jego kubatura, wysokość, długość czy powierzchnia zabudowy Nie można dokonywać również zmian w liczbie kondygnacji domu. Jeżeli zdarzy się, że inwestor przeprowadza roboty budowlane bez odpowiednich pozwoleń lub wprowadzi zmiany w projekcie które będą znacznie odbiegać od zatwierdzonego wcześniej projektu – budowa takiego domu stanie się w tym momencie tak zwaną samowolką budowlaną. W takiej sytuacji trzeba liczyć się z interwencją nadzoru budowlanego, który może nakazać zaprojektowanie dodatkowego projektu zamiennego lub nawet wstrzymać prace budowlane.

Budowa domów Szczecin