Budowa domu – na jakie modyfikacje w projekcie możesz sobie pozwolić?

Data dodania: 04.06.2018


Projekt domu mieszkalnego, w którym docelowo ma zamieszkać jedna rodzina może być wykonany na indywidualne zamówienie, albo wybrany spośród gotowych projektów. Niezależnie od tego, na którą opcję się zdecydujesz, musisz pamiętać o tym, że zawsze wymagane będzie od ciebie pozwolenie na budowę. Pamiętaj o tym, że warto jest wszystkie twoje potrzeby i oczekiwania co do projektu zawrzeć już w dokumentacji projektowej jeszcze zanim oficjalnie otrzymasz pozwolenie na budowę. Czy wiedziałeś o tym, że zdecydowaną większość robót możesz rozpocząć dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji? Po otrzymaniu zgody każdy inwestor jest zobowiązany do przeprowadzenie budowy zgodnie z założeniami i projektem. Bardzo często zdarza się jednak sytuacja, w której weryfikujemy założony projekt domu i jesteśmy zmuszeni wprowadzić do niego pewne zmiany. W zależności od tego, jaka to będzie modyfikacja, musimy dopełnić formalności z nią związanych, aby dochować wierności projektowi.

Deweloper domy Szczecin

Kto dokonuje oceny tego, czy dane odstępstwo od projektu czy innego rodzaju zmiany są istne, czy niekoniecznie? Jest to architekt, który określany jest także mianem projektanta adoptującego. Jeżeli zdarzy się tak, że źle określi on ważność danej zmiany, możemy zostać narażeni na dodatkowe i niepotrzebne koszty budowy. Postępowanie prowadzone przez nadzór budowlany to duży problem oraz dodatkowy stres, dlatego nie warto do niego dopuszczać. Kontrola nadzoru budowlanego może odbyć się dopiero na końcu, podczas odbioru budynku lub podczas ewentualnej kontroli już na placu budowy. Pamiętaj o tym, że jako inwestor masz prawo podciągnąć projektanta do odpowiedzialności za wszelkie popełnione błędy i dochodzić od niego odszkodowania na drodze prawnej.

Zastanawiasz się nad tym, jakie jeszcze istotne zmiany i odstępstwa od zatwierdzonego wcześniej projektu mogą zostać wprowadzone w trakcie budowy? Na pewno projekt domu musi zakładać zakres terenu objętego budową – jeżeli zmienimy te parametry projektu, musimy pamiętać o granicach zabudowy na działkach sąsiednich. Oprócz tego, zmiany często dotyczą takich kwestii jak wysokość domu, a także jego długość i szerokość. Inwestorzy czasami modyfikują także liczbę kondygnacji w budynku. Pamiętaj, że budowa domu w takim mieście jak Szczecin to poważne przedsięwzięcie – także po względem prawnym. Nie możesz ignorować przepisów budowlanych, ponieważ bardzo szybko odczujesz tego skutki.

Nowe domy Szczecin